Webcam video không giới hạn

Duyệt qua 5.000+ phòng trò chuyện công cộng của Paltalk và tham gia trò chuyện.

Phòng trò chuyện nhóm công cộng

Duyệt qua 5.000+ phòng trò chuyện trực tuyến của Paltalk và tham gia trò chuyện.

Trò chuyện

Trò chuyện bằng video và gửi tin nhắn riêng tư cho gia đình và bạn bè ngay lập tức, bên ngoài phòng trò chuyện. Trò chuyện bằng video trong khi bạn nhắn tin và ngược lại.

MediaPal

Đăng các clip YouTube và Soundcloud trong phòng trò chuyện để mọi người có thể xem và nghe cùng nhau.

Đa nền tảng

Truy cập Paltalk trên iOS, Android, Windows, Mac và Kindle.

Quà tặng và nhãn dán

Gửi một món quà để làm quen với bạn mới hoặc với cả phòng trò chuyện. Hãy sử dụng bộ sưu tập nhãn dán vui nhộn của chúng tôi để giao tiếp với bạn bè.